۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان  | 2018 11 Tuesday
آرشیو خبر آمار بازدید: 32 کد مطلب: 46694  
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین:

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، نگاه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی را تغییر می دهد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ، نگاه و رویکرد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی را نسبت به مسائل و اولویت های شهری تغییر می دهد.
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۸ شهريور ساعت 13:29

صدای قزوین:

ایرج زاهد پور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری با تشریح دستاورد های سفر آموزشی شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها به استان آذربایجان غربیدر سخنانی بیان داشت:ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی درزﻣﯿﻨﻪ اداره ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ درﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دراین راﺳﺘﺎ استان آذربایجان غربی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازاستان ﻣﻮﻓﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی، ﺑﺮون ﺳﭙﺎری اﻣﻮرﺗﺼﺪی ﮔﺮی و با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾد.
در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ  سه روزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮانﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻬﺮداری شهرهای ارومیه،پیرانشهر ،مهاباد و سرو ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل اﻓﮑﺎر از ﺗﺠﺎربﻣﻮﻓﻖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.وی اهداف اصلی سفر را ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ شهرداریهای استان مذکور، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری وﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮداران اﺳﺘﺎن قزوین ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ برشمرد.

 
منبع : استانداری قزوین کلید واژه ها : صدای قزوین , مدیران , شهری ,       ثبت نظر آسان است "شما هم دیدگاه خود را بنویسید"


تا کنون نظری برای این خبر ارسال نشده است
نام:  
پست الکترونیکی:
نظر شما:  
کد امنیتی:

 
 
اخبار مرتبط با این خبر
12345678910
ردیفتیترتاریخ
1 بازدید رئیس صندوق توسعه ملی از طرح انتقال آب سدطالقان به قزوین ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
2 موانع تولیدکنندگان باید در سطح ملی برطرف شود ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ آبان
3 بازدید مدیرکل دفتر امور شهری و مدیران دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی از مجموعه پسماند استان ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
4 فرماندار آبیک در سامانه سامد،پاسخگوی تلفنی شهروندان شد ۱۳۹۷ دوشنبه ۷ آبان
5 تغییرات طرح خیابان شهید انصاری شرقی قزوین و ادامه واکنش ها به آن ۱۳۹۷ سه شنبه ۸ آبان
6 لزوم رعایت حقوق شهروندی و استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
7 لزوم رعایت حقوق شهروندی و استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
8 استقرار میز خدمت در دستگاه های اجرایی قزوین ضروری است ۱۳۹۷ يکشنبه ۶ آبان
9 استاندار قزوین از 2 واحد تولیدی بازدید کرد ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
10 با برخوردهای سلیقه ای سنگ روی سنگ بند نمی شود ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
12345678910
پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در قزوین آغاز شدارایه تسهیلات بانکی به طرح‌های درآمدزای دهیاری‌هاافزایش قیمت خودرو دلیل مشخصی نداردقزوین میزبان المپیاد استعداد های برتر ورزشی120 میلیارد ریال صرف مرمت آثار تاریخی قزوین شدبرگزاری مسابقه کتابخوانی در قزوینواحدهای خاطی در حوزه استاندارد باید معرفی شوندپنج هزار دانش آموز خارجی در مناطق مجاز قزوین تحصیل می کنندوضعیت مرغداری مشکوک به آنفلوآنزا در قزوین در دست بررسی استغبار محلی پدیده غالب در مناطق پرجمعیت استان قزوین استربات آتش نشان ساخت قزوین به زودی به خدمت گرفته می شودوضعیت واحد مشکوک به آنفلوانزا در قزوین بررسی شدپیشخوان روزنامه های امروز صبح استان /سه شنبه پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در قزوین آغاز شدبسیجیان صف اول ترویج فرهنگ ایثارندصیانت از کتاب‌های قدیمی و میراث علمای بزرگ قزوین ضروری استبرداشت زیتون از سطح ۶۵۰۰ هکتار از باغات بارور قزوین آغاز شدخدمات چهل ساله انقلاب اسلامی برای مردم تبیین شوداجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین ۵.۵ درصد پیشرفت داردطلا دوباره در بازار قزوین به پرواز درآمد!
طلا دوباره در بازار قزوین به پرواز درآمد!پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در قزوین آغاز شدشکارچی غیرمجاز در تاکستان دستگیر شدبسیجیان صف اول ترویج فرهنگ ایثارند45 عنوان برنامه برای چهل سالگی انقلاب اسلامی تولید شدسرپرست فرمانداری قزوین امروز معرفی می‌شودتوسعه متعادل به معنای همسانی در بهره برداری از منابع نیستبازدید رئیس صندوق توسعه ملی از طرح انتقال آب سدطالقان به قزوینموانع تولیدکنندگان باید در سطح ملی برطرف شودپیشخوان روزنامه های امروز صبح استان / دوشنبه اجرای پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین ۵.۵ درصد پیشرفت دارد120 میلیارد ریال صرف مرمت آثار تاریخی قزوین شدصیانت از کتاب‌های قدیمی و میراث علمای بزرگ قزوین ضروری استتاسیس اداره صادارت و واردات برای استان ضروری استوضعیت واحد مشکوک به آنفلوانزا در قزوین بررسی شدپیشخوان روزنامه های امروز صبح استان /سه شنبه دوره تربیت مربی امداد و کمک های اولیه در قزوین برگزار شدبرداشت زیتون از سطح ۶۵۰۰ هکتار از باغات بارور قزوین آغاز شدانتقال آب از سد طالقان به قزوین مهمترین طرح عمرانی استانوضعیت مرغداری مشکوک به آنفلوآنزا در قزوین در دست بررسی است
مرجانه گلچین به دنبال کبوترهایش! /عکسآیین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه برگزار شدحمایت مولوی عبدالحمید از استاندار جدید سیستانمحسن چاوشی با ظاهری متفاوت (+عکس)بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در هیات دولتحضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار سفیر و اعضای کلیسای ارتدکس رومانی :ما تفاوتی از نظر انسانیت، گوهر هستی، مبدا و مقصد نداریمتوپ علت تغییر مدیرکل پست استان خراسان شمالی در زمین سرپرست جدید استانداریمراحل پایانی تفحص از سازمان هدفمندی/زوال در انتظار رژیم غاصب صهیونیستی/درجازدن مسکن اجتماعی / 19 میلیارد؛ هزینه کرد بسیج در مناطق زلزله زده/ تشکیل کمیته مقابله با تحریم ها/خوشحالی مردم از برخورد قوه قضاییه با مفسدانبیان ابهامات اعدام سلطان سکه در تلویزیون (فیلم)افزایش حقوق کارمندان در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی شدواکنش احمدی نژاد به جلسه مجمعراز تصادف منجر به مرگ نوربخش/ ایربگ خودرو لندکروز چرا باز نشد؟آیا مشمول سبد حمایتی دولت هستید / پیامک بزنیدویدئو/ عجیب ترین عزل و نصب یک مدیر در خراسان رضوی!پیش بینی سعید حجاریان از ریزش جدی آرای اصولگرایان به سبد اصلاح طلبانبیدار باشید که منافقین در کمین هستندتوضیحات استاندار خراسان درباره یگان ویژه آستان قدس، مدیریت گروه های خودسر و کشف 2 بمبمعرفی برترین گلزنان تاریخ انگلیس +عکسعکس خودروی شخصی وزیر ارتباطات و توضیحاتش در این خصوصبروزرسانی جدید برای گوشی های هوآوی
سفر وزیر راه و شهر سازی به روسیهبرج ایفل و فرانسه صد و سی سال پیش+تصاویرحضور رییس سازمان بسیج مستضعفین در جلسه علنی فرداآزادی 12 نفر از کارگران بازداشتیِ هفت تپه/ اعتراض کارگران ادامه داردعروسی چچنی یکی از پرخرج ترین عروسی ها+تصاویربمباران تبلیغاتی به راه انداخته اند که بر اجرای سیاست های کلی نظارت نشود/ آمریکایی ها، روزی بن سلمان را مثل شاه، فدای خودشان می کنندحکم کمیته انضباطی فدراسیون والیبال اعلام شد / محرومیت شهرام محمودیزمان مراسم چهارمین سالگرد مرحوم مظلومیپیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان10 مرکز برتر شبکه توانا تقدیر شدند/ اعلام نتایج مسابقه ساخت فیلم کوتاه کار با تجهیزات آزمایشگاهیکارگاه نرم افزار های پرکاربرد در مقاله نویسی در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شودجنگ اقتصادی با ترامپجزییات راه اندازی سوییفت منطقه ایاروپا برای انتخاب میزبان سازوکار مالی با چالش مواجه استاصرار روزنامه قطری به حضور بیرانوند در بین نامزدهای اصلی مرد سال آسیاظریف منتقدان FATF را متهم به پولشویی نکرده است /ارقام پولشویی در کشور گسترده استمرگ پدر و دختر در تصادف وحشتناک خودروی سواری و کامیون + فیلمسایر دستگاهها هم شفافیت را از خود شروع کنندگزینه مد نظر شفر برای کادر فنی بعد از توافق معرفی می شودارتباط رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری و افزایش ریسک سرطان پستان